AKTUALNOŚCI

Punkt informacyjny

W Urzędzie Gminy Żukowo działa punkt informacyjny poświęcony Budowie stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia.

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo

W gminie Żukowo trwają prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia linii elektroenergetycznej Żarnowiec-Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

Materiały informacyjne

Przypominamy o broszurze informacyjnej poświęconej zadaniu Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesują się Państwo naszą inwestycją i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Stacja Elektroenergetyczna - prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo

Rada Miejska w Żukowie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z drogą dojazdową oraz liniami elektroenergetycznymi.