AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesują się Państwo naszą inwestycją i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Stacja Elektroenergetyczna - prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo

Rada Miejska w Żukowie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z drogą dojazdową oraz liniami elektroenergetycznymi.

Prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo

Rada Miejska w Żukowie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia linii elektroenergetycznej Żarnowiec-Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

Punkt informacyjny

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Żukowo umieszczony jest nasz punkt informacyjny. Znajdą tam Państwo broszury o inwestycji.

Odbyło się trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Żukowo

W dniu 29 listopada 2016 r. w miejscowości Niestępowo odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne.